Alergeny ziarna pszenicy

Pszenica (Triticum aestivum) jest źródłem alergenów odpowiedzialnych za różne objawy kliniczne alergii takie jak :

  • alergia pokarmowa w tym WDEIA (anafilaksja zależna od pszenicy indukowana wysiłkiem fizycznym.
  • alergia oddechowa (astma piekarzy).
  • pokrzywka kontaktowa.

Alergeny: Tri a 19- omega 5 gliadyna, Tri a AI/T – inhibitor alfa-amylazy, Tri a 14 -białka LTP są alergenami istotnymi klinicznie.

Obecność przeciwciał dla alergenu Tri a 19 (omega 5 gliadyna) wskazuje na pierwotne uczulenie na ziarno pszenicy. Jest alergenem w zespole  reakcji alergicznej  po spożyciu pszenicy  indukowanej wysiłkiem fizycznym.( Wheat Depended Exercise-Inducted Anafliaxis ( WDEIA). Alergen Tri a 14 (białka LTP) wywołuje reakcje pokarmowe, skórne, inhalacyjne. Ważny alergen w zespole WDEIA. Alergen Tri a AI/T, inhibitor alfa amylazy związany jest z astmą piekarzy i alergią pokarmową.

WDEIA – ciężka reakcja alergiczna może być wywołana przez wysiłek fizyczny, który miał miejsce od 1 do 2 godzin po spożyciu posiłku zawierającym pszenicę. Dodatkowymi czynnikami wyzwalającymi te reakcje jest alkohol, niesteroidowe leki przeciwzapalne.Objawy reakcji może być świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy jak również intensywne pocenie się, kolka brzuszna, obturacja oskrzeli, omdlenia, reakcje ogólnoustrojowe, anafilaksja.

Diagnostyka molekularna umożliwia zweryfikowanie wyniku testu dla ekstraktu pszenicy. Niektórzy pacjenci z alergią na pyłki traw mogą być błędnie zdiagnozowani jako osoby uczulone na pszenicę. Testy wykonane przy pomocy ekstraktu pszenicy wykazują wynik dodatni ze względu na reakcje krzyżowe pomiędzy alergenami wspólnymi dla pyłków traw i ziarna pszenicy (np. białka profilin, CCD).

Reklama