Alergeny pokarmowe pochodzenia roślinnego-reakcje krzyżowe

Udoskonalona diagnostyka

alergeny krzyżowo reagujące

Rodziny białek alergenów reagujących krzyżowo.

Pokarmy pochodzenia roślinnego są źródłem pochodzenia alergenów. Alergenem jest cząsteczka białka nazywana też komponentem, molekuła. Te białka przy zostały dokładnie zbadane pod względem ich struktury i właściwości, co umożliwiło ich sklasyfikowanie do odpowiednich grup, nazywanych rodzinami. Każda rodzina skupia białka o podobnej budowie cząsteczki i podobnych właściwościach np. odporność na działanie temperatury i enzymów trawiennych.

Zidentyfikowano rodziny białek, które są występują w wielu pokarmach pochodzenia roślinnego i z tego względu zostały nazwane pan-alergenami. Są to alergeny odpowiedzialne za występowanie tzw. reakcji krzyżowych.

Wyróżniamy kilka rodzin pan-alergenów. Są to :

  • Profiliny– białka szeroko rozpowszechnione w świecie roślin. Białka wrażliwe na działanie temperatury. Występują w pyłkach roślinnych ( trawy, chwasty, drzewa) jak i pokarmach pochodzenia roślinnego. Białka należące do tej rodziny cechuje wysoki stopień podobieństwa budowy cząsteczki.
  • PR-10/ homologiczne z alergenem pyłku Brzozy Bet v 1. Białka wrażliwe na działanie temperatury i enzymów trawiennych. Alergia pokarmowa indukowana alergią na pyłek brzozy związana jest z reakcją na owoce z rodziny Rosacea np. jabłko, brzoskwinia, czereśnia) oraz warzywa z rodziny Apiaceae  np. seler, marchew oraz strączkowe-orzech ziemny, soja
  • nsLTP -białka odporne na działanie temperatury i enzymy trawienne. Obecność sIgE dla białek LTP jest ważnym markerem prawdziwej alergii pokarmowej.
  • Białka zapasowe roślin – Występują w orzechach, ziarnach, roślinach strączkowych. Stanowią materiał źródłowy do rozwoju nowych roślin. Są odporne na obróbkę termiczną i działanie enzymów trawiennych.

Każda z tych rodzin białek (alergeny) posiada szczególne właściwości. Dokładne określenie przyczyny uczulenia pozwala na usystematyzowanie tego co dotychczas było mylące, co przekłada się na jakość życia osoby uczulonej na pokarmy.

alergeny stopień ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji

Rodziny alergizujących białek/stopień ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych

Reklama