ALERGENY PSZENICY

Pszenica (Triticum aestivum) jest źródłem alergenów odpowiedzialnych za różne objawy kliniczne alergii jak : alergia pokarmowa w tym anafilaksja zależna od pszenicy indukowana wysiłkiem fizycznym (WDEIA), alergia oddechowa (astma piekarzy), pokrzywka kontaktowa.

pszenica

Pszenica (Triticum aestivum) jest źródłem alergenów odpowiedzialnych za różne objawy kliniczne alergii jak : alergia pokarmowa w tym anafilaksja zależna od pszenicy indukowana wysiłkiem fizycznym (WDEIA), alergia oddechowa (astma piekarzy), pokrzywka kontaktowa.

Alergeny: Tri a 19- omega 5 gliadyna, Tri a AI/T – inhibitor alfa-amylazy, Tri a 14 -białka LTP są alergenami istotnymi klinicznie.

Obecność przeciwciał dla alergenu Tri a 19 (omega 5 gliadyna) wskazuje na pierwotne uczulenie na ziarno pszenicy. Jest alergenem w zespole  reakcji alergicznej  po spożyciu pszenicy  indukowanej wysiłkiem fizycznym.( Wheat Depended Exercise-Inducted Anafliaxis ( WDEIA).

Tri a 19 jest  głównym alergenem   u  dzieci, u których występują natychmiastowe reakcje alergiczne  po spożyciu pszenicy.

Alergen Tri a AI/T, inhibitor alfa amylazy związany jest z astmą piekarzy i alergią pokarmową.

Alergen Tri a 14 (białka LTP) wywołuje reakcje pokarmowe, skórne, inhalacyjne. Ważny alergen w zespole WDEIA.

ALERGENY ZIARNA PSZENICY

Diagnostyka molekularna umożliwia zweryfikowanie wyniku testu dla ekstraktu pszenicy. Niektórzy pacjenci z alergią na pyłki traw mogą być błędnie zdiagnozowani jako osoby uczulone na pszenicę.

Testy wykonane przy pomocy ekstraktu pszenicy wykazują wynik dodatni ze względu na reakcje krzyżowe pomiędzy alergenami wspólnymi dla pyłków traw i ziarna pszenicy (np. białka profilin, CCD).