DIAGNOSTYKA ALERGII

Zaproponowano  podejście  U-shaped polegające  na tym że pacjent „przechodzi” drogę diagnostyczną  tak jak w podejściu TOP-DOWN , a następnie wykonywane są badania molekularne , wyselekcjonowane  na podstawie poprzednich wyników badań.

ŚCIESZKI DIAGNOSTYCZNE: ” TOP-DOWN” ; „BOTTOM -UP”

bottom-up 1
EAACI Molecular Allergology User’s Guide https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27288833/
top-down 1
EAACI https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27288833/
u shaped 1
EAACI https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27288833/

Postępowanie diagnostyczne  „ TOP-DOWN”  obejmuje

  • Wywiad kliniczny
  • Testy skórne  (ekstrakt) lub testy z krwi określające poziom swoistych przeciwciał IgE (ekstrakt),
  • Diagnostyka molekularna

Podejście TOP-DOWN oparty jest na wyborze lekarza jaki alergen powinien być użyty. Lekarz  po przeprowadzeniu wywiadu i badania podejmuje decyzje jak zakres badań należy wykonać.

Podejście „BOTTOM-UP” obejmuje:

  • Wywiad kliniczny
  •   Test molekularny; oznaczania swoistych sIgE  przy użyciu testów molekularnych

Ta droga diagnostyczna polega na tym że lekarz po przeprowadzeniu wywiadu i badania decyduje o wykonaniu szerokiego panelu  molekuł (microarray). Wynik testu odzwierciedla indywidualny profil uczulenia pacjenta.

Z uwagi na trwającą debatę wskazującą na zalety jak i ograniczenia zaproponowanych rozwiązań diagnostyki , grupa ekspertów EAACI zasugerowała rozwiązanie które polega na integracji  obydwu postępowań . Zaproponowano  podejście  U-shaped polegające  na tym że pacjent „przechodzi” drogę diagnostyczną  tak jak w podejściu TOP-DOWN, a następnie wykonywane są badania molekularne , wyselekcjonowane  na podstawie poprzednich wyników badań.

Argumenty przemawiające za podejściem U-SHAPED:

  1. Test microarray w większości krajów nie jest refundowany.
  2. Większość lekarzy będzie nadal używać ekstraktów alergenowych i stosować podejście TOP-DOWN. Rozwiązanie łączące podejście TOP-DOWN i BOTTOM-UP powinno spowodować iż molekularna diagnostyka będzie szerzej stosowana , nie tylko przez „entuzjastów” molekuł.
  3. Nowe podejście diagnostyczne ( Bottom-up) należy wprowadzać krok po kroku.
Reklama