Alergeny krzyżowo reagujące-rodziny białek-źródła pochodzenia.

alergen ryb

Reklama

RODZINY BIAŁEK/ALERGENY REAGUJĄCE KRZYŻOWO

PANALERGENY

Alergeny reagujące krzyżowo wywodzą się z określonej grupy białek nazwanej rodziną. Każda rodzina skupia alergeny (cząsteczka białka) o określonej  strukturze cząsteczki i właściwościach (np. odporność na temperaturę).

Do  grupy panalergenów zaliczono grupę białek:  Profilin, PR-10, LTP.

ALERGENY REAGUJĄCE KRZYŻOWO-RODZINY BIAŁEK

Z każdej rodziny białek, po szczegółowych badaniach i analizach, wyselekcjonowano  reprezentatywne alergeny i wprowadzono do panelu testu ISAC.

Uzyskany wynik testu umożliwia wskazanie potencjalnych źródeł uczulenia a także ocenić stopień ryzyka wystąpienia silnych reakcji alergicznych, co w przypadku uczulenia na pokarmy, przekłada się na ustalenie właściwej diety.

Testy wykonane z zastosowaniem tzw. ekstraktów (mieszanina różnych cząsteczek) wskazuje na źródło uczulenia (np. pyłek określonej rośliny czy też owoc lub warzywo) bez wskazania na konkretne białka odpowiedzialne za występowanie reakcji krzyżowych.

Reakcje krzyżowe/pokarmy pochodzenia roślinnego

Dotychczas mianem alergenu określa się konkretny organizm. W przypadku  pokarmów jest to konkretny owoc, warzywo, zboże, orzech. W celu określenia przyczyny uczulenia wykonuje się testy alergologiczne. 

Najczęściej wykonywane są testy skórne lub testy z krwi. W obu przypadkach do przeprowadzenia takiego testu używany jest wyciąg uzyskany z określonego źródła (np.jabłko, marchew,pszenica).

Wyciąg ten nazywany ekstraktem jest mieszaniną różnych cząsteczek, wśród których znajdują się uczulające białka. Faktycznym alergenem jest cząsteczka białka a organizm-jabłko, marchew, pszenica  jest źródłem pochodzenia tego alergenu.

Uczulające białka dzielimy na alergeny swoiste gatunkowo oraz na alergeny reagujące krzyżowo.

Alergeny swoiste gatunkowo to takie białka, które występują tylko w jednym źródle uczulenia np.pszenicy.

Alergeny reagujące krzyżowo to białka występujące w kilkunastu różnych źródłach pochodzenia np. soja, jabłko, brzoskwinia, kiwi, orzech laskowy, orzech ziemny, seler. Alergeny reagujące krzyżowo występujące w kilkunastu różnych źródłach pochodzenia  nazywamy panalergenami.

Panalergeny nie są jednorodną grupą białek.  Rozróżniamy kilka rodzin takich białek. Białka należące do danej rodziny mają podobną budowę cząsteczki. Dodatkową cechą tych  białek jest odporność cząsteczki na działanie enzymów trawiennych i temperatury (gotowanie, pieczenie). Jedne pod wpływem działania tych czynników zmniejszają swoje właściwości alergizujące a inne nie.

Test alergologiczny wykonywany przy użyciu oczyszczonej cząsteczki alergizującego białka wykrywa przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom swoistym gatunkowo jak i alergenom reagującym krzyżowo. Na podstawie takiego wyniku można wskazać  źródła pochodzenia danego alergenu reagującego krzyżowo a także oszacować ryzyko wystąpienia silnych reakcji alergicznych.

http://slideonline.com/embed/28815