ImmunoCAP, ISAC 112i [lista alergenów]

Ustalenie, na które białka jesteś uczulony może zmienić Twoje życie.

ImmunoCAP , ImmunoCAP ISAC 112i to dwa systemy oznaczania swoistych przeciwciał IgE w surowicy pacjenta których producentem jest firma ThermoFisher. Testy posiadają certyfikat IVDR.

Certyfikat IVDR (dyrektywa EU) ustanawia wyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, w tym wyższe wymagania dotyczące „dowodów klinicznych” obejmujące ważność naukową, skuteczność analityczną i kliniczną. Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR), tworzy nowe ramy regulacyjne dla produkcji wyrobów do diagnostyki in vitro które poprawiają bezpieczeństwo kliniczne dzięki bardziej solidnym, przejrzystym i zrównoważonym wymogom.

Przedstawiamy listę alergenów testu ISAC (multiplex, 112 alergenów w panelu) oraz ImmunoCAP singleplex (alergeny pojedyncze).

https://alergiabielsko.files.wordpress.com/2023/03/isac-i-cap-test-tabela-alergenow-2023.pdf

Kiedy wykonać test molekularny?

 • Kiedy jesteś uczulony na kilka źródeł pochodzenia alergenów.
 • Kiedy zachodzi podejrzenie występowania reakcji krzyżowych.
 • Kiedy bezpośrednia przyczyna uczulenia jest trudna do ustalenia.

Kwestie do rozstrzygnięcia.

 • Czy występujące objawy są spowodowane reakcją na alergen swoisty gatunkowo ?
 • Czy objawy są spowodowane reakcją krzyżową?
 • Czy istnieje ryzyko wystąpienia reakcji ogólnoustrojowej?
 • Czy bezwzględna dieta eliminacyjna jest konieczna?
 • Czy leki ratujące życie są konieczne?
 • Czy swoista immunoterapia (odczulanie) może być zastosowane?

Wynik testu alergologicznego czy można samodzielnie interpretować ?

 • Obecność swoistych przeciwciał IgE określana jest jako uczulenie i pozostaje ważnym czynnikiem ryzyka, ale nie jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem choroby alergicznej.
 • Chorobę alergiczną rozpoznaje lekarz po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu, badaniu pacjenta, analizy objawów występujących po ekspozycji na alergen.

Wynik testu molekularnego.

 • Panel testu molekularnego przedstawia indywidualny profil uczulenia.
 • Wynik powinien być interpretowany przez lekarza specjalistę.
 • Komentarz dołączony do wyniku nie zastępuje porady lekarskiej.

System ImmunoCAP jest metodą ilościową, uznaną przez Europejską Akademię Alergologi i Immunologii za „złoty standard” i jest metodą referencyjną.Wyniki testu ISAC korelują z wynikami testu ImmunoCAP.

https://alergiabielsko.wordpress.com/2020/07/09/isac-test-technologia/

Reklama