ALERGENY KRZYŻOWO REAGUJĄCE – RODZINY BIAŁEK

I. RODZINY BIAŁEK ALERGENÓW REAGUJĄCYCH KRZYŻOWO W ROŚLINNYCH ŹRÓDŁACH POCHODZENIA.

  • PROFILINY obecne w pyłku roślin i pokarmach pochodzenia roślinnego.
  • POLKALCYNY obecne wyłącznie w pyłku roślin.
  • PR-10 obecne w pyłku drzew należących do rzędu Fagales (Olcha, Leszczyna, Brzoza, Grab, Buk, Dąb), oraz pokarmach pochodzenia roślinnego (owoce, warzywa, rośliny strączkowe, orzechy. Białka wrażliwe na temperaturę.
  • nsLTP obecne w pyłku drzew, chwastów, pokarmach pochodzenia roślinnego (owoce, warzywa, rośliny strączkowe, orzechy, ziarna). Białka odporna na temperaturę.
  • TLP białka Thaumatyno podobne. Obecne pyłku cyprysowatych i owocach. Odporne na temperaturę.
  • BIAŁKA ZAPASOWE ROŚLIN stabilne białka, obecne w ziarnach, orzechach, roślinach strączkowych.

II. RODZINY BIAŁEK ALERGENÓW KRZYŻOWO REAGUJĄCYCH W NIEROŚLINNYCH ŹRÓDŁACH POCHODZENIA.

  • TROPOMYOSIN stabilne białka, odporne na obróbkę termiczną i działanie enzymów trawiennych.
  • PARWALBUMINA stabilne białka, odporna na obróbkę termiczną i działanie enzymów trawiennych. Alergen ryb.
  • ALBUMINA SUROWICY białko umiarkowanie odporne na działanie temperatury i działanie enzymów trawiennych. Obecne w mięsie, mleku, jajkach, sierści zwierząt.

ALERGENY POKARMOWE- REAKCJE KRZYŻOWE.

MOLEKULARNA DIAGNOSTYKA ALERGII

Pokarmy pochodzenia roślinnego zawierają alergeny odpowiedzialne za występowanie reakcji krzyżowych. Wyróżniamy kilka grup (rodzin białek), alergenów reagujących krzyżowo. Poszczególne rodziny białek różnią się zasięgiem występowania w poszczególnych grupach roślin oraz odpornością na działanie temperatury i enzymów trawiennych. Przedstawiamy kilka najistotniejszych grup (rodzin) białek odpowiedzialnych za występowanie reakcji krzyżowych w pokarmach pochodzenia roślinnego.

Białka należące do rodziny Profilin są najbardziej rozpowszechnione. Występują w pokarmach pochodzenia roślinnego jak i pyłkach roślinnych.

Występowanie białek o nazwie PR-10 jest bardziej ograniczone. Alergeny tej grupy białek charakteryzuje podobieństwo budowy do głównego alergenu pyłku brzozy, alergenu Bet v 1, który jest najczęściej pierwotną przyczyną uczulenia na pokarmy zawierające białka PR-10.

Koleją grupą są białka należące do rodziny nsLTP. Występują w podobnych źródłach pochodzenia jak białka z rodziny PR-10, jednak podstawową różnica pomiędzy tymi grupami jest odporność alergenu na działanie temperatury i enzymów trawiennych. W odróżnieniu od białek PR-10, alergeny białek LTP są odporne na działanie tych czynników, co sprawia że reakcje na określone pokarmy mogą być bardzo poważne.

Kolejna grupa to rodzina białek zapasowych roślin. Białka te materiałem budulcowym dla nowej rośliny. Występują w orzechach, ziarnach, roślinach strączkowych. Są również odporna na obróbkę termiczną i działanie enzymów trawiennych. Reakcje na te alergeny mogą być bardzo poważne łącznie z reakcją anafilaktyczną.

Molekularna diagnostyka alergii umożliwia zdefiniowanie przyczyny uczulenia.

RODZINY BIAŁEK/ALERGENY REAGUJĄCE KRZYŻOWO

PANALERGENY

Alergeny reagujące krzyżowo wywodzą się z określonej grupy białek nazwanej rodziną. Każda rodzina skupia alergeny (cząsteczka białka) o określonej  strukturze cząsteczki i właściwościach (np. odporność na temperaturę).

Do  grupy panalergenów zaliczono grupę białek:  Profilin, PR-10, LTP.

ALERGENY REAGUJĄCE KRZYŻOWO-RODZINY BIAŁEK

Z każdej rodziny białek, po szczegółowych badaniach i analizach, wyselekcjonowano  reprezentatywne alergeny i wprowadzono do panelu testu ISAC.

Uzyskany wynik testu umożliwia wskazanie potencjalnych źródeł uczulenia a także ocenić stopień ryzyka wystąpienia silnych reakcji alergicznych, co w przypadku uczulenia na pokarmy, przekłada się na ustalenie właściwej diety.

Testy wykonane z zastosowaniem tzw. ekstraktów (mieszanina różnych cząsteczek) wskazuje na źródło uczulenia (np. pyłek określonej rośliny czy też owoc lub warzywo) bez wskazania na konkretne białka odpowiedzialne za występowanie reakcji krzyżowych.