ISAC test – cechy testu.

ImmunoCAP ISAC test przeznaczony dla molekularnej diagnostyki alergii. Zawiera alergeny znajdujące się w bazie alergenów Światowej Organizacji Zdrowia/Międzynarodowej Unii Towarzystw Immunologicznych (WHO/IUIS).

CECHY TESTU ISAC

 • Obejmuje alergeny istotne klinicznie.
 • Zastosowanie alergenów rekombinowanych, wolnych od krzyżowo reagujących CCD, nie wymaga zastosowania blokera.
 • Przedstawia przekrojowy, indywidualny obraz uczulenia.
 • Wyjaśnia przyczynę reakcji krzyżowych ze wskazaniem potencjalnych źródeł narażenia.
 • Umożliwia ocenę ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych.
 • Ułatwia właściwą kwalifikację pacjenta do swoistej immunoterapii.

Wydruk wyniku testu ISAC 112 i podzielony jest na kilka części. Pierwsza strona wydruku jest zestawieniem dodatnich wyników testu. Na kolejnych stronach przedstawione są wszystkie alergeny, wobec których test został wykonany.

ISU-E wskazuje poziom swoistych przeciwciał IgE dla określonego alergenu z zakresie 0,3 -100 ISU-E co odpowiada zakresowi stężeń 0,3-100 KUA/L w systemie ImmunoCAP.

ANALIZA WYNIKU TESTU ISAC

  • Czy u pacjenta objawy spowodowane są reakcją na alergen swoisty gatunkowo (prawdziwa przyczyna uczulenia)?
  • Czy objawy spowodowane są reakcją krzyżową?
  • Czy istnieje ryzyko wystąpienia reakcji ogólnoustrojowej?
  • Czy bezwzględna dieta eliminacyjna jest konieczna?

  281 badań z zastosowaniem ImmunoCAP ISAC publikowanych w recenzowanych czasopismach.

  Publikacje w czasopismach pochodzących z 20 różnych krajów (obejmujące różne wzorce uczuleń)

  200 badań opublikowanych w Europie; 89 od 2017 roku.


  VALIDA projekt: Przed wyborem konkretnego badania diagnostycznego in vitro należy  upewnić się, że istnieją wystarczające dowody naukowe na poparcie klinicznego zastosowania  testu mając na uwadze cel badania, jakim jest otrzymanie wiarygodnych danych, które skutkują w klinicznym postępowaniu z pacjentem. Stosowanie testów, które nie są  poparte solidną bazą dowodów naukowych może skutkować opóźnioną i mniej dokładną diagnozą, co z kolei może mieć negatywny wpływ na jakość życia pacjenta.

  Reklama