KIEDY WYKONAĆ TEST MOLEKULARNY?

KIEDY WYKONAĆ TEST MOLEKULARNY?

Decyzję o wykonaniu testu molekularnego powinien podejmować specjalista po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu i zbadaniu pacjenta.

WYNIK TESTU INTERPRETACJA

Stwierdzenie obecności swoistych przeciwciał IgE dla poszczególnych alergenów wskazuje na uczulenie NIE alergię.

( WAO — ARIA — GA2LEN consensus document on molecular-based allergy diagnosis. 2020)

Niezależnie od wybranej metody, interpretacja wyniku testu musi być przeprowadzona  w kontekście historii klinicznej pacjenta.

Obecność  swoistych przeciwciał IgE jest konieczna, ale nie jest wystarczająca do postawienia ostatecznej diagnozy.

TEST MOLEKULARNY / TERMINOLOGIA

  • Alergen – uczulająca cząsteczka białka
  • Organizm z którego pochodzi alergen – źródło pochodzenia alergenu

ALERGENY TESTU

  • Alergeny swoiste gatunkowo
  • Alergeny reagujące krzyżowo

PRZED WYBOREM KONKRETNEGO BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO IN VITRO NALEŻY  UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ISTNIEJĄ WYSTARCZAJĄCE DOWODY NAUKOWE NA POPARCIE KLINICZNEGO ZASTOSOWANIA  TESTU MAJĄC NA UWADZE CEL BADANIA, JAKIM JEST OTRZYMANIE WIARYGODNYCH DANYCH, KTÓRE SKUTKUJĄ W KLINICZNYM POSTĘPOWANIU Z PACJENTEM.

STOSOWANIE TESTÓW, KTÓRE NIE SĄ  POPARTE SOLIDNĄ BAZĄ DOWODÓW NAUKOWYCH MOŻE SKUTKOWAĆ OPÓŹNIONĄ I MNIEJ DOKŁADNĄ DIAGNOZĄ, CO Z KOLEI MOŻE MIEĆ NEGATYWNY WPŁYW NA JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTA.