Alergenowo-zależna swoistość analityczna

Alergenowo-zależna swoistość analityczna – to nowa definicja odnosząca się do analiz oznaczania IgE  zaproponowana przez autorów biuletynu Molecular Allergy user’s Guide EAACI  2016.

Molekularna diagnostyka alergii zmienia pojęcie alergenu. Alergenem jest pojedyncza molekuła białka posiadająca unikalną budowę cząsteczki i właściwości (ciężar cząsteczkowy, punkt izoelektryczny) oraz zdolność wiązania swoistego przeciwciała.

Zastosowanie w diagnostyce pojedynczej molekuły alergizującego białka podwyższa swoistość analityczną testu.

Swoistość analityczna w ogólnym znaczeniu oznacza że zastosowana metoda pomiaru ma zdolność jednoznacznego wykazania obecności wybranego składnika w próbce badanej wobec innych składników oraz rozróżniania związków o podobnej strukturze.

W odniesieniu do pomiaru immunoglobuliny E, jednoznaczne wykazanie obecności wybranego składnika powinno oznaczać wykazanie obecności swoistego przeciwciała IgE dla określonego alergenu (molekuła białka).

 

przechwytywanie

Reklama

Molecular Allergy User’s Guide 2016

maug_cover-eaaci-molecular-allergology

Zakończył się tegoroczny kongres alergologów organizowany przez Europejską Akademię Alergologii i Immunologii. W trakcie trwania kongresu wiele miejsca poświęcono zagadnieniom molekularnej diagnostyki alergii. Na stronie internetowej European Academy of Allergy & Clinical Immunology został opublikowany biuletyn „MOLECULAR ALLERGY USER’S GUIDE”
Biuletyn  ma pełnić rolę kompendium molekularnej alergologii, w którym opisane zostały pojedyncze molekuły alergenów, zasady interpretacji wyników testów opartych na molekułach swoistych gatunkowo jak i reagujących krzyżowo. Autorzy wyrażają nadzieję że będzie to niezbędny poradnik w codziennej pracy alergologa jak i każdego specjalisty zajmującego się  pacjentami z alergią.

Biuletyn składa się z 4 części
PART A MOLECULAR ALLERGOLOGY: GENERAL CONCEPTS
PART B USING MOLECULAR ALLERGOLOGY IN THE CLINICAL PRACTICE
PART C CROSS-REACTIVE MOLECULES & THEIR CLINICAL RELEVANCE
PART D APPENDICES

Alergeny testu ISAC sIgE 112

Informujemy że test ISAC sIgE 112 powrócił na rynek i jest dostępny od połowy października 2015.Zestawy testu ISAC obecnie produkowane są w nowej jednostce zlokalizowanej w głównej siedzibie firmy Thermo Fisher ImmunoDiagnostics – Uppsala, Szwecja.

ISAC sIgE 112 test pozwala na jednoczesne oznaczenie 112 składników alergenów pochodzących z ponad 50 źródeł pochodzenia alergenu. W zestawie znajdują się składniki alergenów swoiste gatunkowo jak i reagujące krzyżowo.Szeroki zakres testu umożliwia prześledzenie profilu uczulenia pacjenta.

Poniżej link do prezentacji testu w której znajdą Państwo informacje dotyczące technologii testu oraz szczegółowy wykaz składników alergenów testu ISAC sIgE https://drive.google.com/file/d/0B-U6B7-RusZabGdMaUVhUVNvVFE/view?usp=sharing
ISAC test/ video http://www.youtube.com/watch?v=XasyxWIFfQM

Reakcje krzyżowe/pokarmy pochodzenia roślinnego

Dotychczas mianem alergenu określa się konkretny organizm. W przypadku  pokarmów jest to konkretny owoc, warzywo, zboże, orzech. W celu określenia przyczyny uczulenia wykonuje się testy alergologiczne. 

Najczęściej wykonywane są testy skórne lub testy z krwi. W obu przypadkach do przeprowadzenia takiego testu używany jest wyciąg uzyskany z określonego źródła (np.jabłko, marchew,pszenica).

Wyciąg ten nazywany ekstraktem jest mieszaniną różnych cząsteczek, wśród których znajdują się uczulające białka. Faktycznym alergenem jest cząsteczka białka a organizm-jabłko, marchew, pszenica  jest źródłem pochodzenia tego alergenu.

Uczulające białka dzielimy na alergeny swoiste gatunkowo oraz na alergeny reagujące krzyżowo.

Alergeny swoiste gatunkowo to takie białka, które występują tylko w jednym źródle uczulenia np.pszenicy.

Alergeny reagujące krzyżowo to białka występujące w kilkunastu różnych źródłach pochodzenia np. soja, jabłko, brzoskwinia, kiwi, orzech laskowy, orzech ziemny, seler. Alergeny reagujące krzyżowo występujące w kilkunastu różnych źródłach pochodzenia  nazywamy panalergenami.

Panalergeny nie są jednorodną grupą białek.  Rozróżniamy kilka rodzin takich białek. Białka należące do danej rodziny mają podobną budowę cząsteczki. Dodatkową cechą tych  białek jest odporność cząsteczki na działanie enzymów trawiennych i temperatury (gotowanie, pieczenie). Jedne pod wpływem działania tych czynników zmniejszają swoje właściwości alergizujące a inne nie.

Test alergologiczny wykonywany przy użyciu oczyszczonej cząsteczki alergizującego białka wykrywa przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom swoistym gatunkowo jak i alergenom reagującym krzyżowo. Na podstawie takiego wyniku można wskazać  źródła pochodzenia danego alergenu reagującego krzyżowo a także oszacować ryzyko wystąpienia silnych reakcji alergicznych.

http://slideonline.com/embed/28815

JEŻELI POTRZEBUJESZ SZERSZEGO OBRAZU ALERGII.

W 2013 roku WAO (World Allergy Organization), ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) oraz GA2LEN (Global Allergy and Asthma European Network) ) wydały konsensus dotyczący zastosowania Molekularnej Diagnostyki Alergii (MA) w codziennej praktyce lekarza specjalisty.

MOLEKULARNA DIAGNOSTYKA ALERGII (MA) jest metodą mającą na celu ustalenie profilu uczuleniowego pacjenta na poziomie molekularnym, wykorzystującą oczyszczone naturalne bądź rekombinowane molekuły zamiast ekstraktów alergenowych.

Diagnostyka MA pozwala na większą dokładność w diagnostyce alergii i rokowaniu pacjenta oraz odgrywa istotną rolę w trzech kluczowych aspektach diagnostyki alergii:

ROZRÓŻNIA faktyczne uczulenie od symptomów wywołanych reakcją krzyżową u     pacjentów multi-uczuleniowych, dzięki czemu poprawia rozpoznanie faktycznie uczulających alergenów

PRZEWIDUJE w wybranych przypadkach, ryzyko wystąpienia ciężkich   ogólnoustrojowych reakcji bądź łagodnych reakcji miejscowych w alergii pokarmowej,  zmniejszając niepotrzebny niepokój pacjenta.”

KWALIFIKUJE pacjentów oraz identyfikuje faktycznie uczulające alergeny w celu   wprowadzenia odpowiedniej swoistej immunoterapii.

PRZEWODNIK KIESZONKOWY opracowany na podstawie konsensusu WAO-ARIA-GA2LEN 2013.

Diagnostyka Molekularna alergii (MA) Przewodnik kieszonkowy

Alergia pokarmowa u dzieci – kiedy wykonać testy?

Według najnowszych wytycznych opublikowanych przez zespoły specjalistów Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologi oraz Amerykańskiej Akademii Alergologii wczesna diagnostyka alergii jest bardzo istotna.Profesor Philippe Eigenman stwierdza że jedna trzecia dzieci z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry mogą cierpieć z powodu alergii pokarmowej i powinny mieć wykonane testy dla alergenów pokarmowych (Europejskie zalecenia diagnostyki alergii u dzieci (Eigenman et al,PAI 2013).

Jeżeli lekarz podejrzewa IgE zależną alergie pokarmową, testy powinny być wykonane w celu zidentyfikowania uczulającego pokarmu. Wyniki testów są pozytywne kiedy organizm produkuje przeciwciała IgE. Jeżeli tych przeciwciał nie ma, testy dają wynik negatywny. Negatywny wynik testów wyklucza  IgE zależny mechanizm alergii.

W przypadku alergii nie-IgE zależnych nie dysponujemy odpowiednim testem który jednoznacznie wskaże przyczynę  reakcji.

Testy przeciwciał IgG ze względu na niepotwierdzoną wartość diagnostyczną, brak standaryzacji, nie są zalecane w diagnostyce alergii pokarmowej. Obecność przeciwciał IgG dla pokarmów stwierdzono zarówno u osób uczulonych jak i osób zdrowych.

Właściwa diagnostyka jest bardzo ważna ponieważ głównym zaleceniem jest eliminacja uczulającego pokarmu. Lekarze przestrzegają przed skutkami restrykcyjnych diet eliminacyjnych u małych dzieci. Wykluczenie zbyt dużej ilości „potencjalnie” uczulających produktów może spowodować niedobory podstawowych składników odżywczych.