Alergenowo-zależna swoistość analityczna

Alergenowo-zależna swoistość analityczna – to nowa definicja odnosząca się do analiz oznaczania IgE  zaproponowana przez autorów biuletynu Molecular Allergy user’s Guide EAACI  2016.

Molekularna diagnostyka alergii zmienia pojęcie alergenu. Alergenem jest pojedyncza molekuła białka posiadająca unikalną budowę cząsteczki i właściwości (ciężar cząsteczkowy, punkt izoelektryczny) oraz zdolność wiązania swoistego przeciwciała.

Zastosowanie w diagnostyce pojedynczej molekuły alergizującego białka podwyższa swoistość analityczną testu.

Swoistość analityczna w ogólnym znaczeniu oznacza że zastosowana metoda pomiaru ma zdolność jednoznacznego wykazania obecności wybranego składnika w próbce badanej wobec innych składników oraz rozróżniania związków o podobnej strukturze.

W odniesieniu do pomiaru immunoglobuliny E, jednoznaczne wykazanie obecności wybranego składnika powinno oznaczać wykazanie obecności swoistego przeciwciała IgE dla określonego alergenu (molekuła białka).

 

przechwytywanie

Reklamy

Molecular Allergy User’s Guide 2016

Zakończył się tegoroczny kongres alergologów organizowany przez Europejską Akademię Alergologii i Immunologii. W trakcie trwania kongresu wiele miejsca poświęcono zagadnieniom molekularnej diagnostyki alergii. Na stronie internetowej European Academy of Allergy & Clinical Immunology został opublikowany biuletyn „MOLECULAR ALLERGY USER’S GUIDE”
Biuletyn  ma pełnić rolę kompendium molekularnej alergologii, w którym opisane zostały pojedyncze molekuły alergenów, zasady interpretacji wyników testów opartych na molekułach swoistych gatunkowo jak i reagujących krzyżowo. Autorzy wyrażają nadzieję że będzie to niezbędny poradnik w codziennej pracy alergologa jak i każdego specjalisty zajmującego się  pacjentami z alergią.
maug_cover-eaaci-molecular-allergology
Biuletyn składa się z 4 części
PART A MOLECULAR ALLERGOLOGY: GENERAL CONCEPTS
PART B USING MOLECULAR ALLERGOLOGY IN THE CLINICAL PRACTICE
PART C CROSS-REACTIVE MOLECULES & THEIR CLINICAL RELEVANCE
PART D APPENDICES

Alergeny testu ISAC sIgE 112

Informujemy że test ISAC sIgE 112 powrócił na rynek i jest dostępny od połowy października 2015.Zestawy testu ISAC obecnie produkowane są w nowej jednostce zlokalizowanej w głównej siedzibie firmy Thermo Fisher ImmunoDiagnostics – Uppsala, Szwecja.

ISAC sIgE 112 test pozwala na jednoczesne oznaczenie 112 składników alergenów pochodzących z ponad 50 źródeł pochodzenia alergenu. W zestawie znajdują się składniki alergenów swoiste gatunkowo jak i reagujące krzyżowo.Szeroki zakres testu umożliwia prześledzenie profilu uczulenia pacjenta.

Poniżej link do prezentacji testu w której znajdą Państwo informacje dotyczące technologii testu oraz szczegółowy wykaz składników alergenów testu ISAC sIgE https://drive.google.com/file/d/0B-U6B7-RusZabGdMaUVhUVNvVFE/view?usp=sharing
ISAC test/ video http://www.youtube.com/watch?v=XasyxWIFfQM

Reakcje krzyżowe/pokarmy pochodzenia roślinnego

Dotychczas mianem alergenu określa się konkretny organizm. W przypadku  pokarmów jest to konkretny owoc, warzywo, zboże, orzech. W celu określenia przyczyny uczulenia wykonuje się testy alergologiczne. 

Najczęściej wykonywane są testy skórne lub testy z krwi. W obu przypadkach do przeprowadzenia takiego testu używany jest wyciąg uzyskany z określonego źródła (np.jabłko, marchew,pszenica).

Wyciąg ten nazywany ekstraktem jest mieszaniną różnych cząsteczek, wśród których znajdują się uczulające białka. Faktycznym alergenem jest cząsteczka białka a organizm-jabłko, marchew, pszenica  jest źródłem pochodzenia tego alergenu.

Uczulające białka dzielimy na alergeny swoiste gatunkowo oraz na alergeny reagujące krzyżowo.

Alergeny swoiste gatunkowo to takie białka, które występują tylko w jednym źródle uczulenia np.pszenicy.

Alergeny reagujące krzyżowo to białka występujące w kilkunastu różnych źródłach pochodzenia np. soja, jabłko, brzoskwinia, kiwi, orzech laskowy, orzech ziemny, seler. Alergeny reagujące krzyżowo występujące w kilkunastu różnych źródłach pochodzenia  nazywamy panalergenami.

Panalergeny nie są jednorodną grupą białek.  Rozróżniamy kilka rodzin takich białek. Białka należące do danej rodziny mają podobną budowę cząsteczki. Dodatkową cechą tych  białek jest odporność cząsteczki na działanie enzymów trawiennych i temperatury (gotowanie, pieczenie). Jedne pod wpływem działania tych czynników zmniejszają swoje właściwości alergizujące a inne nie.

Test alergologiczny wykonywany przy użyciu oczyszczonej cząsteczki alergizującego białka wykrywa przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom swoistym gatunkowo jak i alergenom reagującym krzyżowo. Na podstawie takiego wyniku można wskazać  źródła pochodzenia danego alergenu reagującego krzyżowo a także oszacować ryzyko wystąpienia silnych reakcji alergicznych.

http://slideonline.com/embed/28815