ImmunoCAP ISAC 112i

ŹRÓDŁA POCHODZENIA ALERGENÓW TESTU

ISAC TEST 112i – ŹRÓDŁA POCHODZENIA ALERGENÓW
 • CENA testu 1350 PLN
 • JAK WYKONAĆ TEST ISAC ?

Badanie wykonuje się w próbce krwi pobranej od pacjenta. Próbkę do badania można również pobrać w sieci Diagnostyka Laboratoria. W wykazie badań sieci Diagnostyka badanie ISAC (panel) test umieszczony jest pod numerem 878. W celu pobrania materiału proszę skontaktować się najbliższym laboratorium lub punktem pobrań tej sieci.

Materiał do badania pobrany w laboratorium sieci Diagnostyka przesyłany jest do naszej siedziby wewnętrznym transportem firmy Diagnostyka.

 • KIEDY WYKONAĆ TEST ISAC ?

ISAC test jest szczególnie zalecany w przypadku kiedy wywiad lekarski i analiza historii choroby wskazuje na:

 • Uczulenie na kilka różnych źródeł uczulenia
 • Przyczyna uczulenia jest trudna do ustalenia
 • Zachodzi podejrzenie reakcji krzyżowych.

Wiek pacjenta nie jest ograniczeniem do wykonania badania. Test można wykonać małych dzieci (poniżej 3 roku życia).

 • PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Przed wykonaniem badania pacjent nie musi być na czczo. Przyjmowane na stałe leki antyalergiczne nie mają wpływu na wynik badania.

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt mailowy  na adres: medilite@alergia.bielsko.pl  lub telefoniczny : +48 604906854.

 • WYNIK TESTU ISAC

Wydruk wyniku testu składa się z kilku stron. Na pierwszej stronie wydruku przedstawiony jest zestawienie alergenów dla których wynik testu jest dodatni. Na kolejnych stronach pełna lista alergenów, wobec których wykonano test, pogrupowana według źródeł pochodzenia alergenów:

 • Alergeny pokarmowe swoiste gatunkowo
 • Aeroalergeny swoiste gatunkowo
 • Alergeny reagujące krzyżowo

Panel testu ISAC zawiera wyłącznie alergeny rekombinowane i natywne oczyszczone. Wynik obrazuje indywidualny profil uczulenia. Do każdego wyniku dołączony jest komentarz podsumowujący- opis alergenów (białka) dla których stwierdzono obecność swoistych przeciwciał IgE. Komentarz podsumowujący jest interpretacją wyniku testu i nie zastępuje porady lekarskiej.

Obecność przeciwciał IgE oznacza ryzyko choroby alergicznej, co nie jest jednoznaczne z jej rozpoznaniem. Każdy wynik testu alergologicznego musi zostać oceniony w odniesieniu  do występujących objawów klinicznych.

 • DOKUMENTACJA WYNIKÓW

Pracownia Testów Alergologicznych MEDI-LITE Anna Różyło zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osobom korzystającym ze świadczenia zdrowotnego. Udostępnienie dokumentacji (kopia wyniku testu)  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta jest bezpłatne

Reklama