ImmunoCAP ISAC 112i

Cena testu ISAC 112i / 1350 PLN

Aktualna lista alergenów

ISAC test – Molekularna diagnostyka alergii.

 • Panel testu ISAC zawiera wyłącznie alergeny rekombinowane i natywne oczyszczone. Nie zawiera ekstraktów.
 • Badanie wykonuje się w próbce krwi .
 • Próbkę do badania można również pobrać w sieci Diagnostyka Laboratoria. W wykazie badań sieci Diagnostyka badanie ISAC (panel) test umieszczony jest pod numerem 878.
 • W celu pobrania materiału proszę skontaktować się najbliższym laboratorium lub punktem pobrań tej sieci.
 • Materiał do badania pobrany w laboratorium sieci Diagnostyka przesyłany jest do naszej siedziby wewnętrznym transportem firmy Diagnostyka.
 • Przed wykonaniem badania pacjent nie musi być na czczo. Przyjmowane na stałe leki antyalergiczne nie mają wpływu na wynik badania.
 • Wiek pacjenta nie jest ograniczeniem do wykonania badania. Test można wykonać małych dzieci (poniżej 3 roku życia).

Kiedy wykonać ISAC test ?

 • Jeżeli przyczyna uczulenia jest trudna do ustalenia.
 • Zachodzi podejrzenie reakcji krzyżowych.

Cechy testu ISAC.

 • Obejmuje alergeny istotne klinicznie.
 • Nie wymaga zastosowania blokera reszt CCD.
 • Wyjaśnia przyczynę reakcji krzyżowych ze wskazaniem potencjalnych źródeł narażenia.
 • Umożliwia ocenę ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych.
 • Ułatwia specjaliście kwalifikację pacjenta do swoistej immunoterapii.

Wynik testu ISAC 112i.

Wynik obrazuje indywidualny profil uczulenia pacjenta. Do każdego wyniku dołączony jest komentarz podsumowujący (opis alergenów), dla których stwierdzono obecność swoistych przeciwciał IgE. Komentarz podsumowujący jest interpretacją wyniku testu i nie zastępuje porady lekarskiej.

Obecność przeciwciał IgE oznacza ryzyko choroby alergicznej, co nie jest jednoznaczne z jej rozpoznaniem. Każdy wynik testu alergologicznego musi zostać oceniony w odniesieniu  do występujących objawów klinicznych.

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt mailowy  na adres: medilite@alergia.bielsko.pl  lub telefoniczny : +48 604906854.

DOKUMENTACJA WYNIKÓW

Pracownia Testów Alergologicznych MEDI-LITE Anna Różyło zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osobom korzystającym ze świadczenia zdrowotnego. Udostępnienie dokumentacji (kopia wyniku testu)  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta jest bezpłatne.

Molekularna diagnostyka alergii/ ISAC test

Jeżeli potrzebujesz szerszego obrazu swojej alergii

Proudly powered by WordPress

Reklama