ImmunoCAP, ISAC 112i / lista alergenów.

Alergeny istotne klinicznie.

Testy ImmunoCAP wykrywające obecność swoistych przeciwciał IgE są złotym standardem w diagnostyce alergii. Wyniki testu dostarczają informacji, które pomagają specjalistom zastosować odpowiedni plan postępowania terapeutycznego.

ImmunoCAP , ImmunoCAP ISAC 112i to dwa systemy oznaczania swoistych przeciwciał IgE w surowicy pacjenta których producentem jest firma ThermoFisher.

Przedstawiamy listę alergenów testu ISAC (multiplex, 112 alergenów w panelu) oraz ImmunoCAP singleplex (alergeny pojedyncze).

https://alergiabielsko.files.wordpress.com/2023/03/isac-i-cap-test-tabela-alergenow-2023.pdf

Testy molekularne obrazują szczegółowy profil uczulenia. Wskazują pierwotną przyczynę uczulenia (alergen swoisty gatunkowo) oraz alergeny krzyżowo reagujące, co pozwala na głębsze zrozumienie przyczyn choroby i ocenę ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji.

Obecność swoistych przeciwciał IgE określana jest jako uczulenie i pozostaje ważnym czynnikiem ryzyka, ale nie jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem choroby alergicznej. Chorobę alergiczną rozpoznaje lekarz po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu, badaniu pacjenta, analizy objawów występujących po ekspozycji na alergen.

System ImmunoCAP jest metodą ilościową, uznaną przez Europejską Akademię Alergologi i Immunologii za „złoty standard” i jest metodą referencyjną.

Wyniki testu ISAC korelują z wynikami testu ImmunoCAP.

Reklama

Krzyżowo reagujące reszty węglowodanowe/CCD

Terminem CCD określa się struktury węglowodanowe, które w połączeniu się z białkami tworzą glikoproteiny.

Reszt CCD zostały rozpoznane 40 lat temu. Struktury te zostały zidentyfikowane w szerokiej gamie źródeł alergenów (pyłek roślin, pokarmy pochodzenia roślinnego, jady). Połączenie białka z oligosacharydem może odbyć się w różnoraki sposób, jednak w przypadku klasycznych reszt CCD, połączenie następuje poprzez N (azot grupy aminowej).

W najnowszym wydaniu Molecular Allergy User’s Guide 2.0, w rozdziale „Cross reactive carbohydrate determinants” prof Ronald Van Ree wskazuje:

„Fakt, że sIgE dla CCD mogą dać pozytywne wyniki w testach in vitro IgE z ekstraktem alergenu, ale pozostają negatywne w SPT in vivo z tym samym ekstraktem, świadczy o słabej aktywności biologicznej  sIgE dla determinant węglowodanowych”.

Czy zatem dodatni wynik testu dla ekstraktu alergenów spowodowany obecnością swoistych przeciwciał IgE dla reszt CCD jest wynikiem fałszywie dodatnim?

Celem dobrego testu serologicznego jest czułe wykrywanie specyficznych IgE. Wynik fałszywie pozytywny byłby kwestią tła z niespecyficznym wiązaniem IgE”. To oczywiście nie jest to samo, co rozumie się przez wynik fałszywie dodatni w przypadku sIgE dla CCD. Jest to prawdziwe specyficzne IgE . W tym przypadku, „fałszywie dodatni” oznacza nieistotny klinicznie.

W niektórych testach stosowany jest inhibitor CCD. Jak wskazują przeprowadzone badania bloker nie eliminuje CCD całkowicie. Ponadto jak wskazuje prof Van Ree:

Potencjalną wadą zastosowania blokera reszt CCD jest to, że czułość testu diagnostycznego testu jest zmniejszona przez konkurencyjny format wymagający rozcieńczenia surowicy.”

 

Test ISAC 112 i / alergeny.

Aby zrozumieć alergię trzeba poznać alergen.

Panel testu ISAC obejmuje alergeny istotne klinicznie. Zastosowanie alergenów rekombinowanych które nie zawierają krzyżowo reagujących epitopów CCD , nie wymaga zastosowania blokera reszt CCD.

PYŁKI ROŚLIN

ROZTOCZA, PLEŚNIE, INSEKTY

ALERGENY ZWIERZĄT

ALERGENY POKARMOWE

POZOSTAŁE

ALERGENY KRZYŻOWO REAGUJĄCE

I. POCHODZENIA ROŚLINNEGO

II. POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

MUXF3 MARKER OBECNOŚCI PRZECIWCIAŁ ANTY CCD

WYKAZ ALERGENÓW TESTU IMMUNOCAP ISAC 112i

W diagnostyce alergii bardzo ważnym czynnikiem jest jakość materiału źródłowego z którego przygotowuje się alergen. Firma ThermoFisher współpracuje z dostawcami posiadającymi stosowne certyfikaty potwierdzające metodę pozyskiwania materiału źródłowego. Pyłki drzew, traw, chwastów są zbierane w warunkach kontrolowanych. Jakość i czystość materiału jest udokumentowana.

Uczulenie na brzozę-przykład wyniku- ISAC 112i test.

MEDI-LITE Pracownia testów alergologicznych Anna Różyło – Przedstawiamy wynik testu ISAC wykonany u pacjenta w roku 2010 (wiek pacjenta 4 lata) i 2020 (wiek pacjenta 14 lat).

Wyniki testu ISAC wykonane w 2020 roku pokazują znaczy wzrost poziomu swoistych przeciwciał IgE dla głównego alergenu pyłku brzozy Bet v 1 oraz pozostałych alergenów należących do rodziny białek PR-10.

W ramach programu MeDALL (Mechanisms for the Development of Allergies), w grupie 764 dzieci , w 3 grupach wiekowych (4 lata, 8 lat, 16 lat), u których występowały objawy ze strony górnych dróg oddechowych po ekspozycji na pyłki brzozy, wykonano test ISAC, oparty na technologii microarray Wyniki badań zostały poddane analizie pod kątem reaktywności sIgE na alergeny należące do rodziny białek PR-10.

Analiza wyników testu ISAC wykazała hierachię uczulenia na poszczególne białka z rodziny PR-10: Bet v 1 > Mal d 1 > Cor a 1.04 > Ara h 8 > Pru p 1 > Aln g 1 > Api g 1 > Act d 8 > Gly m 4.

Ryzyko wystąpienia i utrzymywania się dolegliwości ze strony górnych dróg oddechowych do 16 roku życia wzrastało wraz ze wzrostem poziomu sIgE dla alergenu Bet v 1, jak również z ilością sIgE dla reaktywnych białek PR-10 we wczesnym dzieciństwie.

Tak więc analiza profilu uczulenia na białka PR-10 we wczesnym dzieciństwie może być użytecznym narzędziem w przewidywaniu przebiegu i nasilenia objawów w późniejszym wieku.

Uczulenia na pyłek traw- przykład wyniku ISAC test.

MEDI-LITE Pracownia testów alergologicznych Anna Różyło: Przedstawiamy wynik testu ISAC wykonany u pacjenta w roku 2010 (wiek pacjenta 4 lata) i 2020 (wiek pacjenta 14 lat).

W roku 2010 wynik badania serologicznego wykazał obecność przeciwciał dla tylko dla alergenu Phl p 5 w bardzo niskim poziomie 1,0 ISU-E.

Wynik testu wykonany w roku 2020 wykazał obecność przeciwciał dla 5 alergenów traw. Poziom sIgE dla alergenu Phl p 5 wzrósł do 100 ISU-E.

Wyniki badań uzyskane metodą microarray pokazują schemat rozwoju uczulenia na pyłki traw u dzieci. Początkowy, niski poziom przeciwciał dla jednego lub kilku składników alergenu pyłku traw może poprzedzać objawy alergii występujące w późniejszym okresie. Uczulenie rozprzestrzenia się  na pozostałe składniki alergenu pochodzące z tego samego źródła uczulenia.

Rozwój uczulenia na pyłek traw – rozprzestrzenianie molekularne.

Badania przeprowadzone w ramach programu MeDALL (Mechanisms for the Development of Allergies), w którym zbadano 763 osób, w 3 grupach wiekowych (4 lata, 8 lat, 16 lat) poddane analizie pod kątem reaktywności IgE na 8 alergenów, ujawniły że alergen Phl p 4 obok alergenu Phl p 1, jest wczesnym wskaźnikiem alergii na pyłki traw.

2020 American Academy of Allergy,  Asthma & Immunology ttps://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.01.006

Pomiar reaktywności IgE na pojedyncze alergeny pyłków traw w dzieciństwie może pomóc klinicystom we wczesnym wykrywaniu uczulenia i prognozowaniu późniejszej alergii na pyłki traw.

Alergeny pyłku traw.

Trawy-systematyka botaniczna.

ISAC test – cechy testu.

ImmunoCAP ISAC test przeznaczony dla molekularnej diagnostyki alergii. Zawiera alergeny znajdujące się w bazie alergenów Światowej Organizacji Zdrowia/Międzynarodowej Unii Towarzystw Immunologicznych (WHO/IUIS).

CECHY TESTU ISAC

 • Obejmuje alergeny istotne klinicznie.
 • Zastosowanie alergenów rekombinowanych, wolnych od krzyżowo reagujących CCD, nie wymaga zastosowania blokera.
 • Przedstawia przekrojowy, indywidualny obraz uczulenia.
 • Wyjaśnia przyczynę reakcji krzyżowych ze wskazaniem potencjalnych źródeł narażenia.
 • Umożliwia ocenę ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych.
 • Ułatwia właściwą kwalifikację pacjenta do swoistej immunoterapii.

Wydruk wyniku testu ISAC 112 i podzielony jest na kilka części. Pierwsza strona wydruku jest zestawieniem dodatnich wyników testu. Na kolejnych stronach przedstawione są wszystkie alergeny, wobec których test został wykonany.

ISU-E wskazuje poziom swoistych przeciwciał IgE dla określonego alergenu z zakresie 0,3 -100 ISU-E co odpowiada zakresowi stężeń 0,3-100 KUA/L w systemie ImmunoCAP.

ANALIZA WYNIKU TESTU ISAC

  • Czy u pacjenta objawy spowodowane są reakcją na alergen swoisty gatunkowo (prawdziwa przyczyna uczulenia)?
  • Czy objawy spowodowane są reakcją krzyżową?
  • Czy istnieje ryzyko wystąpienia reakcji ogólnoustrojowej?
  • Czy bezwzględna dieta eliminacyjna jest konieczna?

  281 badań z zastosowaniem ImmunoCAP ISAC publikowanych w recenzowanych czasopismach.

  Publikacje w czasopismach pochodzących z 20 różnych krajów (obejmujące różne wzorce uczuleń)

  200 badań opublikowanych w Europie; 89 od 2017 roku.


  VALIDA projekt: Przed wyborem konkretnego badania diagnostycznego in vitro należy  upewnić się, że istnieją wystarczające dowody naukowe na poparcie klinicznego zastosowania  testu mając na uwadze cel badania, jakim jest otrzymanie wiarygodnych danych, które skutkują w klinicznym postępowaniu z pacjentem. Stosowanie testów, które nie są  poparte solidną bazą dowodów naukowych może skutkować opóźnioną i mniej dokładną diagnozą, co z kolei może mieć negatywny wpływ na jakość życia pacjenta.

  ImmunoCAP ISAC test-technologia

  ISAC test PŁYTKA TESTOWA.
  ZASADA POMIARU

  PŁYTKA TESTOWA

  POMIAR NATĘŻENIA FLUORESCENCJI SKANER LASEROWY

  PRZETWARZANIE SYGNAŁU NA JEDNOSTKI POMIARU POZIOMU SWOISTYCH PRZECIWCIAŁ IgE – ISU-E


  • ISAC jest testem półilościowym, standaryzowanym w odniesieniu do  ImmunoCAP, prawdziwie ilościowej metody,z godnej z wzorcem standardu WHO
  • Panel testu zawiera alergeny istotne klinicznie.
  • Zawiera alergeny rekombinowane i natywne oczyszczone.
  • Technologia microarray została użyta w programie badawczym MeDALL.

  5 lat INUNIMAI

  International Network of Universities for Molecular Allergology & Immunology /INUNIMAI/ , działa pod patronatem Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu.  INUNIMAI oferuje wspólny międzynarodowy program szkoleniowy dla podyplomowych studiów medycznych z zakresu alergologii molekularnej i immunologii. Prezydentem INUNIMAI jest profesor Rudolf Valenta.

  foka_z_Wiednia_poprawiona2m

  Tego roku INUNIMAI obchodzi 5 lecie. Z tej okazji tej rocznicy,  w dniach 21-23 lutego  szkolenie, któro odbyło w Wiedniu miało szczególny charakter. Mieliśmy okazję wysłuchać wykładów czołowych specjalistów z dziedziny molekularnej diagnostyki alergii  a także uczestniczyć w dyskusjach dotyczących interpretacji wyników badań.

  Wykładowcami byli : prof. Rudolf Valenta, Heimo Breiteneder, Barbara Bohle, Mayte Villalba, Victoria Garib, Nikos Papadopolos, Paolo Matricardi. Mariane van Hage, Winfriend Pickl.

  certyfikat 2018

  Alergenowo-zależna swoistość analityczna

  Alergenowo-zależna swoistość analityczna – to nowa definicja odnosząca się do analiz oznaczania IgE  zaproponowana przez autorów biuletynu Molecular Allergy user’s Guide EAACI  2016.

  Molekularna diagnostyka alergii zmienia pojęcie alergenu. Alergenem jest pojedyncza molekuła białka posiadająca unikalną budowę cząsteczki i właściwości (ciężar cząsteczkowy, punkt izoelektryczny) oraz zdolność wiązania swoistego przeciwciała.

  Zastosowanie w diagnostyce pojedynczej molekuły alergizującego białka podwyższa swoistość analityczną testu.

  Swoistość analityczna w ogólnym znaczeniu oznacza że zastosowana metoda pomiaru ma zdolność jednoznacznego wykazania obecności wybranego składnika w próbce badanej wobec innych składników oraz rozróżniania związków o podobnej strukturze.

  W odniesieniu do pomiaru immunoglobuliny E, jednoznaczne wykazanie obecności wybranego składnika powinno oznaczać wykazanie obecności swoistego przeciwciała IgE dla określonego alergenu (molekuła białka).

   

  przechwytywanie