MOLEKULARNA DIAGNOSTYKA ALERGII

ŻEBY ZROZUMIEĆ ALERGIĘ TRZEBA POZNAĆ ALERGEN

Diagnostyka alergii oparta na ekstraktach alergenów daje odpowiedź na pytanie czy pacjent jest uczulony na dane źródło pochodzenia alergenów np. pyłek brzozy, trawy.

Diagnostyka molekularna daje odpowiedź na pytanie, na które alergeny obecne w tych źródłach pochodzenia jest uczulony pacjent.

Na kliniczne konsekwencje uczulenia na te składniki ma wpływ kilka aspektów. Alergeny mogą być swoiste gatunkowo (unikalne dla danego gatunku), reagujące krzyżowo, mieć różną stabilność, być obecne w różnych ilościach w źródłach alergenu. Istotna jest również ilość wdychanego/ połkniętego alergenu.

W oparciu o schemat budowy cząsteczki (sekwencja aminokwasów), białka zostały pogrupowane i przypisane do określonej rodziny białek.

Alergeny swoiste gatunkowo są unikalne dla danego źródła alergenów. Alergeny reagujące krzyżowo są szeroko rozpowszechnione.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA ALERGENÓW/ ORZECH ZIEMNY
Stabilność białek jest różna w różnych rodzinach białek, co stanowi podstawę do oceny ryzyka wystąpienia objawów klinicznych wywołanych uczuleniem na nie.
Białka nietrwałe są nieodporne na działanie temperatury i enzymów trawiennych.

Białka trwałe są odporne na działanie temperatury ( obróbka termiczna, gotowanie)
i na działanie enzymów trawiennych.
Reklamy

O alergii pokarmowej / EAACI dla pacjentów

Jakie są mechanizmy leżące u podstaw alergii pokarmowej? W jaki sposób nasze środowisko zmieniło alergie pokarmowe na przestrzeni lat? Chcesz dowiedzieć się więcej o diagnostyce i strategiach postępowania w przypadku alergii pokarmowych?

Na wszystkie te pytania odpowiedziało EAACI, wiodące stowarzyszenie w dziedzinie alergii i immunologii klinicznej.

NEW EAACI VIDEO FOR PATIENTS

https://youtu.be/iaQmGOYW5rg   link do filmu.

Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) jest stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym klinicystów, badaczy i sprzymierzonych pracowników służby zdrowia, którego celem jest poprawa zdrowia osób cierpiących na choroby alergiczne.

Z prawie 10.000 członków i ponad 70 Krajowymi Towarzystwami Alergologicznymi, EAACI jest podstawowym źródłem wiedzy specjalistycznej w Europie w zakresie wszystkich aspektów alergii.

 

ISAC test /rodziny białek reagujące krzyżowo cz. 1

Alergeny reagujące krzyżowo wywodzą się z określonej grupy białek nazwanej rodziną. Każda rodzina skupia alergeny (cząsteczka białka) o określonej  strukturze cząsteczki i właściwościach (np. odporność na temperaturę).

Alergeny reagujące krzyżowo mają też różny zasięg występowania. Te które są szeroko rozpowszechnione w świecie roślin określono mianem panalergenów.

Do  grupy panalergenów zaliczono grupę białek:  Profilin, PR-10, LTP.

Z każdej rodziny białek, po szczegółowych badaniach i analizach, wyselekcjonowano  reprezentatywne alergeny i wprowadzono do panelu testu ISAC.

biaąłka reagujące krzyżowo 2

Uzyskany wynik testu umożliwia wskazanie potencjalnych źródeł uczulenia a także ocenić stopień ryzyka wystąpienia silnych reakcji alergicznych, co w przypadku uczulenia na pokarmy, przekłada się na ustalenie właściwej diety.

Testy wykonane z zastosowaniem tzw. ekstraktów (mieszanina różnych cząsteczek) wskazuje na źródło uczulenia (np. pyłek określonej rośliny czy też owoc lub warzywo) bez wskazania na konkretne białka odpowiedzialne za występowanie reakcji krzyżowych.

Obraz15

Alergia pokarmowa u dzieci – kiedy wykonać testy?

Według najnowszych wytycznych opublikowanych przez zespoły specjalistów Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologi oraz Amerykańskiej Akademii Alergologii wczesna diagnostyka alergii jest bardzo istotna.Profesor Philippe Eigenman stwierdza że jedna trzecia dzieci z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry mogą cierpieć z powodu alergii pokarmowej i powinny mieć wykonane testy dla alergenów pokarmowych (Europejskie zalecenia diagnostyki alergii u dzieci (Eigenman et al,PAI 2013).

Jeżeli lekarz podejrzewa IgE zależną alergie pokarmową, testy powinny być wykonane w celu zidentyfikowania uczulającego pokarmu. Wyniki testów są pozytywne kiedy organizm produkuje przeciwciała IgE. Jeżeli tych przeciwciał nie ma, testy dają wynik negatywny. Negatywny wynik testów wyklucza  IgE zależny mechanizm alergii.

W przypadku alergii nie-IgE zależnych nie dysponujemy odpowiednim testem który jednoznacznie wskaże przyczynę  reakcji.

Testy przeciwciał IgG ze względu na niepotwierdzoną wartość diagnostyczną, brak standaryzacji, nie są zalecane w diagnostyce alergii pokarmowej. Obecność przeciwciał IgG dla pokarmów stwierdzono zarówno u osób uczulonych jak i osób zdrowych.

Właściwa diagnostyka jest bardzo ważna ponieważ głównym zaleceniem jest eliminacja uczulającego pokarmu. Lekarze przestrzegają przed skutkami restrykcyjnych diet eliminacyjnych u małych dzieci. Wykluczenie zbyt dużej ilości „potencjalnie” uczulających produktów może spowodować niedobory podstawowych składników odżywczych.