Anafilaksja…

Reakcje na czynnik uczulający są bardzo zróżnicowane. Najbardziej niebezpieczną jest reakcja anafilaktyczna i wstrząs anafilaktyczny.

O tego typu reakcjach, sposobie postępowania pisze anestezjolog dr Maciej Walczak.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co to jest anafilaksja.
  • Jakie są najczęstsze przyczyny powodujące nagłą reakcję alergiczną.
  • Co to jest obrzęk naczynioruchowy.
  • Jak wygląda pierwsza pomoc przy wstrząsie anafilaktycznym.
  • Jakie jest postępowanie po ustąpieniu objawów anafilaksji.
  • W jakich sytuacjach należy zaopatrzyć się w adrenalinę.
  • Jak można zapobiegać ciężkim reakcjom alergicznym.
Reklama

Autor: mgr Anna Różyło

Biolog, diagnosta laboratoryjny.

%d blogerów lubi to: