ISAC TEST-PRZYKŁAD WYNIKU

ImmunoCAP ISAC, jest testem przeznaczonym dla molekularnej diagnostyki alergii. Zawiera alergeny znajdujące się w bazie alergenów Światowej Organizacji Zdrowia/Międzynarodowej Unii Towarzystw Immunologicznych (WHO/IUIS).

Baza alergenów została utworzona w 2000 roku, jest prowadzona przez Podkomitet Nomenklatury Alergenów WHO/IUIS , międzynarodowy organ złożony z 22 wiodących ekspertów w dziedzinie alergologii molekularnej (www.alergen.org).

PACJENT LAT 14. WYDRUK WYNIKU TESTU ISAC 112i

PRZYKŁAD WYNIKU TESTU ISAC – WYDRUK

WYKRES / DYNAMICZNY ZAKRES POMIARU 0,3-100 ISU-E

PRZYKŁAD WYNIKU TESTU ISAC – WYKRES

Autor: mgr Anna Różyło

Biolog, diagnosta laboratoryjny.